Calendari esdeveniments

dimecres, 26 de març de 2008Amb motiu del 25è aniversari de Catalunya Ràdio i el 10è aniversari de la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa Catalunya, ambdues entitats han aprofitat l'ocasió per mostrar el seu compromís amb el medi ambient i celebrar una gran festa amb 35 plantacions populars repartides per tota la geografia catalana.

Cada espai disposarà d'uns 20 voluntaris per rebre els participants així com informar-los sobre l'espai on plantar.

La col·laboració de Diputacions, Ajuntaments, Entitats, Associacions, ONG, Grups Ecologistes i els ciutadans i ciutadanes que vulguin apropar-se a aquest acte 'verd' permetran contribuir al repte del PNUMA de plantar 286.000 arbres a Catalunya.

Vine el proper diumenge 30 de març i planta el teu arbre!

Plantada a Sant Pere Pescador: Reserva "Mig de Dos Rius".

Trobaràs tota la informació detallada a www.catradio.cat/plantemelfutur/


Con motivo del 25º aniversario de Catalunya Ràdio y el 10º aniversario de la "Fundació Territori i Paisatge" de la Obra Social de Caixa Catalunya, ambas entitades han aprovechado la ocasión para mostrar su compromiso con el medio ambiente y celebrar una gran fiesta con 35 plantaciones populares repartidas por toda la geografia catalana.


Cada espacio dispondrá de unos 20 voluntarios para recibir a los participantes así como informarles sobre el lugar donde plantar.


La colaboración de Diputaciones, Ayuntamientos, Entidades, Asociaciones, ONG, Grupos Ecologistas y los ciudadanos y ciudadanas que quieran acercarse a este acto 'verde' contribuirán al reto del PNUMA de plantar 286.000 árboles en Catalunya.


Ven el próximo domingo 30 de marzo y planta tu árbol! Encontrarás toda la información detallada en www.catradio.cat/plantemelfutur/

Three Column Modification courtesy of The Blogger Guide